เลือกบริการเสริมตามค่าย
โปรโมชั่นโทร
โปรทรูมูฟ ระยะเวลาใช้งาน ค่าบริการ(บาท) วิธีสมัครโปรเสริม ง่ายๆ
โปรทรู 13 บาท 24 ชม.

โปรทรู โทรไม่อั้น 1 วัน
โทรในเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60นาที ไม่จำกัด

ราคารวมภาษี 13.91 บาท

1 วัน (24 ชม.) 13.- กด *900*9904*17042288#โทร
โปรทรู โทรทุกค่าย 2 วัน

โปรทรู โทรทุกค่าย 2 วัน

โทรทุกเครือข่าย 40 นาที

ราคารวมภาษี 21.4 บาท

2 วัน 20.- กด *900*3102*17042288#โทร
โปรทรู 45 บาท 5 วัน

โปรทรู โทรทุกค่าย 5 วัน

โทรทุกเครือข่าย 100 นาที

ราคารวมภาษี 48.15 บาท

5 วัน 45.- กด *900*3131*17042288#โทร
โทรทุกเครือข่าย 200 นาที

โปรทรู โทรทุกค่าย 30 วัน

โทรทุกเครือข่าย 200 นาที

ราคารวมภาษี 96.3 บาท

30 วัน 90.- กด *900*3110*17042288#โทร
โปรทรู โทรทุกเครือข่าย 400 นาที 30 วัน

โปรทรู โทรทุกค่าย 30 วัน
โทรทุกเครือข่าย 400 นาที

ราคารวมภาษี 319.93 บาท

30 วัน (ต่ออัตโนมัติ) 299.- กด *900*1129*17042288#โทร
โปรทรู โทรทุกเครือข่าย 680 นาที 30 วัน

โปรทรู โทรทุกค่าย 30 วัน

โทรทุกเครือข่าย 680 นาที

ราคารวมภาษี 321 บาท

30 วัน 300.- กด *900*3130*17042288#โทร
โปรทรู โทรทุกเครือข่าย 680 นาที(ต่ออัตโนมัติ) 30 ว้ัน

โปรทรู โทรทุกค่าย 30วัน
โทรทุกเครือข่าย 680 นาที(ต่ออัตโนมัติ)

ราคารวมภาษี 533.93 บาท

30 วัน (ต่ออัตโนมัติ) 499.- กด *900*1149*17042288#โทร
โปรทรู 699 บาท 30 วัน

โปรทรู โทรทุกค่าย 30 วัน
โทรทุกเครือข่าย 950 นาที

ราคารวมภาษี 747.93 บาท

30 วัน (ต่ออัตโนมัติ) 699.- กด *900*1169*17042288#โทร
โปรทรู​ 899 บาท 30 วัน

โปรทรู โทรทุกค่าย 30 วัน
โทรทุกเครือข่าย 1,200 นาที(ต่ออัตโนมัติ)

ราคารวมภาษี 961.93 บาท

30 วัน (ต่ออัตโนมัติ) 899.- กด *900*1189*17042288#โทร
โปรทรู โทรทุกเครือข่าย 200 นาที

โปรทรู โทรทุกเครือข่าย 200 นาที

ราคารวมภาษี 96.3 บาท

30 วัน 90.- กด *900*2110*17042288#โทร
โปรทรู โทรทุกเครือข่าย 680 นาที

โปรทรู โทรทุกเครือข่าย 680 นาที

ราคารวมภาษี 321 บาท

30 วัน 300.- กด *900*2130*17042288#โทร
โปรทรู โทรหาทรูฟรี ตั้งแต่ 5ทุ่ม ถึง 5โมงเย็น ครั้งละ 60นาที ไม่จำกัดครั้ง

โปรทรู โทรหาทรูฟรี ตั้งแต่ 5ทุ่ม ถึง 5โมงเย็น ครั้งละ 60นาที ไม่จำกัดครั้ง

ราคารวมภาษี 63.13 บาท

7 วัน 59.- กด *900*4803*17042288#โทร
โปรทรู โทรหาทรูฟรี 24 ชั่วโมง ครั้งละ 60นาที ไม่จำกัดครั้ง

โปรทรู โทรหาทรูฟรี 24 ชั่วโมง ครั้งละ 60นาที ไม่จำกัดครั้ง

ราคารวมภาษี 90.95 บาท

7 วัน 85.- กด *900*4806*17042288#โทร
โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 4 ทุ่ม - 8 โมงเช้า

โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 4 ทุ่ม - 8 โมงเช้า

ราคารวมภาษี 107 บาท

30 วัน 100.- กด *900*4807*17042288#โทร
โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น

โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น

ราคารวมภาษี 9.63 บาท

1 วัน 9.- กด *900*9901*17042288#โทร
โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น

โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น

ราคารวมภาษี 26.75 บาท

3 วัน 25.- กด *900*9902*17042288#โทร
โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น

โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น

ราคารวมภาษี 63.13 บาท

7 วัน 59.- กด *900*9903*17042288#โทร
โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 24 ชั่วโมง

โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 24 ชั่วโมง

ราคารวมภาษี 53.5 บาท

4 วัน 50.- กด *900*9905*17042288#โทร
โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 24 ชั่วโมง

โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 24 ชั่วโมง

ราคารวมภาษี 90.95 บาท

7 วัน 85.- กด *900*9906*17042288#โทร
โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช ตี 5 - 5 โมงเย็น

โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช ตี 5 - 5 โมงเย็น

ราคารวมภาษี 212.93 บาท

30 วัน 199.- กด *900*9908*17042288#โทร
โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น

โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น

ราคารวมภาษี 266.43 บาท

30 วัน 249.- กด *900*9909*17042288#โทร
โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช ตี 5 - 5 โมงเย็น

โปรทรู โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟเอช ตี 5 - 5 โมงเย็น

ราคารวมภาษี 7.49 บาท

1 วัน 7.- กด *900*9934*17042288#โทร