เลือกบริการเสริมตามค่าย
โปรโมชั่นโทร : โปรต่ออายุอัตโนมัติ
โปร AIS ระยะเวลาใช้งาน ค่าบริการ(บาท) วิธีสมัครโปรเสริม ง่ายๆ
โปร ais เสียงรอสาย

Pro ais ring

ราคารวมภาษี 37.45 บาท

30 วัน 35.- กด *789*1*486301#โทร
โปร ais ส่ง SMS 50 ข้อความ

โปร ais ส่ง SMS 50 ข้อความ

ราคารวมภาษี 53.5 บาท

30 วัน 50.- กด *777*002*486301#โทร
โปร ais ส่ง MMS 12 ข้อความ

โปร ais ส่ง MMS 12 ข้อความ

ราคารวมภาษี 53.5 บาท

30 วัน 50.- กด *777*006*486301#โทร
โปร AIS 50 บาท 30 วัน

โปร AIS : ส่ง sms ทุกค่าย 50 ครั้ง

ราคารวมภาษี 53.5 บาท

30 วัน (ต่ออัตโนมัติ) 50.- กด *138*12*486301#โทร
โปร ais เสียงรอสาย

โปร ais เสียงรอสาย

ราคารวมภาษี 37.45 บาท

30 วัน 35.- กด *789*1*486301#โทร