เลือกบริการเสริมตามค่าย
โปรโมชั่นโทร : โปรไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
โปร AIS ระยะเวลาใช้งาน ค่าบริการ(บาท) วิธีสมัครโปรเสริม ง่ายๆ
โปร ais สั่งเพลง

Whatever the music ais

Dial * 888 call to DJ music selection.

ราคารวมภาษี 21.4 บาท

เพลง 20.- กด *789*1*รหัสเพลง*486301#โทร
โปร ais สั่งเพลง หรือ กด *888 โทรออก เพื่อให้ DJ เลือกเพลงให้

โปร ais สั่งเพลง หรือ กด *888 โทรออก เพื่อให้ DJ เลือกเพลงให้

ราคารวมภาษี 21.4 บาท

เพลง 20.- กด *789*1*รหัสเพลง*486301#โทร